Missie en visie

Optimalisatie van de communicatie van onze klanten, zowel in- als outdoor, in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Dit met de hoogst mogelijke garantie naar integriteit van de verkregen data en informatie.

Optimalisatie van de communicatie

In een geglobaliseerde wereld die elke dag verder digitaliseert, heeft het grafisch product duidelijk een andere plaats gekregen. Waar hybride marketing en 360°-communicatie gisteren een hype waren, dan zijn zij vandaag zonder twijfel de norm.

Wetende ook dat de kwaliteit van het grafisch product een commodity is geworden, dan spelen vandaag duidelijk andere productdifferentiators in onze markten.

Full service dienstverlening

Bij Dioss geloven wij rotsvast dat onze belangrijkste toegevoegde waarde ligt in onze unieke dienstverlening rond het product. Of het nu gaat over plastic cards, displays, POS, car-wrapping, … steeds proberen wij een totaalpakket aan te bieden, met full service. Drukken en printen is bij Dioss op die manier “een onderdeel van” geworden.

Automatisatie en standaardisatie

Onze mogelijkheden inzake automatisatie en standaardisatie, zowel voor wat betreft de data-uitwisseling met de klant als voor wat betreft onze eigenste procesbeheersing, zijn hierbij de belangrijkste facilitators.

Innovatie

En zoals in elke andere industrie is innovatie belangrijk voor een duurzame groei. Strikt technologische innovatie in de vorm van het implementeren van de nieuwste grafische en digitale technieken maar evenzeer business-wise in de vorm van nieuwe producten of nieuwe product-marktcombinaties.

Innovatie is echter geen doel op zich, enkel een middel bij de zoektocht naar onze plaats (de juiste positionering) in het delicate evenwicht tussen grafische en digitale communicatie. Hoogwaardige W2P-oplossingen en andere technologische toepassingen, zoals Augmented Reality en gepersonaliseerde QR-codes, zorgen er bovendien voor dat beide werelden steeds meer en meer in elkaar overlopen.

Wet- en regelgeving

Of het nu gaat over sociale of fiscale wetgeving, de wet op de privacy, milieu, … Dioss verbindt er zich toe conform te werken.

Data-integriteit

Als het waar is dat vandaag alles al om data draait en dat dit morgen nog veel meer het geval zal zijn, dan kan het belang van data-protectie enkel en alleen onderschat worden.

In onze kaarten-business zijn begrippen als data-management, data-preparation en data-destruction goed ingeburgerd. Ze maken deel uit van de dagdagelijkse processen. In de grafische markt, daarentegen, stellen wij vast dat hier nagenoeg geen aandacht wordt aan besteed én dat alle digitale assets eenvoudigweg via gewone mailservers worden verstuurd en ontvangen.

Dioss heeft de ambitie om – samen met u – het begrip data-integriteit in de grafische wereld op de kaart te zetten.